Het nieuwe wonen

Sleutel tot de toekomst


Vlaanderen heeft tegen 2050 nood aan een half miljoen nieuwe wooneenheden. Als je die wetenschap tegen het licht van de betonstop houdt, dan weet je dat nieuwe woonvormen zich opdringen. Ze vormen een enorme uitdaging voor ontwerpers en zijn vooral een absolute maatschappelijke noodzaak met het oog op een betere mobiliteit, blijvend betaalbaar wooncomfort en een betere luchtkwaliteit en gezondheid. Tot zover de theorie: beleef tijdens Mijn Thuis Op Maat ‘live’ hoe we morgen zullen wonen! Hieronder alvast een bloemlezing…


De ‘kern’-gedachte

Die nieuwe woonvormen situeren zich bij voorkeur in de al bebouwde en verharde helft van Vlaanderen. Enkel op die manier kunnen we de nog resterende groene ruimtes vrijwaren en in latere fases terug aan elkaar schakelen en wie weet zelfs uitbreiden. Bijna driekwart van de wereldbevolking woont trouwens al in een stad. De voordelen zijn legio: goed uitgebouwd openbaar vervoer, alle faciliteiten binnen handbereik, ingesloten wooneenheden met een lagere energievraag dan vrijstaande.

studio HAAN
© Luc Roymans

Nice to live

Betaalbaarheid is één zaak, leefbaarheid een andere. Diversiteit in het aanbod is een must, maar ook het kader is belangrijk: een aangename woonomgeving met voldoende ontspanningsmogelijkheden en vooral veel groen.

Landelijk wonen

Onze lange traditie van lintbebouwing en verkavelingen laat uiteraard zijn sporen na. Landelijke woningen met een beperkte oppervlakte kunnen met een beperkte investering nog aangepast worden aan hedendaagse energie- en comfortnormen, maar overmaatste en nauwelijks geïsoleerde villa’s van weleer zijn een ander paar mouwen. Die komen nu in groten getale op de markt en vinden maar moeilijk afnemers. Co-housing kan hier een uitweg bieden: opdelen in twee of drie compactere wooneenheden met een gemeenschappelijke tuin, fietsenberging en autostaanplaatsen bijvoorbeeld. Delen wordt dan het nieuwe hebben. Aangezien deze woningen destijds niet met dit doel ontworpen zijn, vormen ze een enorme architecturale uitdaging op vlakken als (her)constructie en energiegebruik.

Bakermat - © Juhnny Umans

Nieuw verkavelingsvlaams

Zo lang de betonstop geen feit is, zullen Vlamingen vrijstaande woningen blijven bouwen in landelijk gebied. Zij zullen zich moeten schikken naar het nieuwe S-peil. Deze nieuwe norm  maakt nieuwbouw nog wat duurder en houdt ontwerpbeperkingen in. Hij dwingt bouwers en ontwerpers om efficiënt om te gaan met ruimte en energie. Compact en BEN (Bijna-Energie-Neutraal) zijn de codewoorden voor de nabije nieuwbouwtoekomst. Startups en bouwbedrijven spelen daarop in met containerwoningen en modulaire woonunits.

Architecten Groep III - © jAu Fotografie

Kortom...

Een overstap naar de nieuwe woonvormen zal er voor zorgen dat we naar een bewoon- en leefbaar Vlaanderen gaan, met minder files, stress en burn-outs en met een betere luchtkwaliteit en een gezondere bevolking.

© 2020 Mijn Thuis Op Maat Privacy Statement Cookie Policy