Haal het beste uit een openhuizendag


Hoe bereik je de juiste klanten? En hoe maak je hen duidelijk waar je taken als architect beginnen en eindigen? Het zijn vragen waarmee elke architect wel eens geconfronteerd wordt. Met een nieuwe editie van Mijn Thuis Op Maat in het vooruitzicht lichten we graag toe hoe evenementen en openhuizendagen daarin een rol kunnen spelen. We zetten een aantal tips op een rij en gaan te rade bij twee architecten met aardig wat deelnames op hun teller.


Evenementen zoals de Renovatiedag en Mijn Thuis Op Maat bieden architecten de kans om hun projecten op een interactieve manier in de kijker te zetten. Grote troeven ten opzichte van de klassieke presentatie van projecten online of zelfs via uitgebreide artikelen of fotoreportages in de pers, zijn beleving en persoonlijk contact. Bezoekers kunnen de woning of het project aan den lijve ondervinden en vragen stellen aan zowel bouwheer als architect, om zich zo een beeld te vormen niet alleen van de stijl, maar bovenal van de aanpak en het volledige bouwtraject. Maar wat kan u voor, tijdens en na het evenement precies doen om een goede en langdurige indruk na te laten?

Voor het evenement

Projectkeuze

De keuze van het project bepaalt in grote mate wie u tijdens de openhuizendag over de vloer krijgt. Wilt u vooral veel potentiële bouwers of verbouwers ontmoeten? Dan is het goed om een toegankelijk project te kiezen met een herkenbare vraag of probleemstelling en, bij voorkeur, een realistisch budget. Een uitzonderlijk of idiosyncratisch project, daarentegen, trekt doorgaans veel aandacht van pers en architectuurliefhebbers en kan bijgevolg helpen om uw naam als architect te vestigen, maar vindt niet noodzakelijk aansluiting bij het brede publiek. Hou bij de keuze van het project daarom steeds uw eigen doelen voor ogen.

 

Zorg in ieder geval dat het project representatief is voor uw praktijk en dat het creatieve oplossingen toont, ook wanneer de oorspronkelijke vraag eerder alledaags was. Een woning die volledig afgewerkt en ingericht is en waar de bewoners al enige tijd resideren, maakt het voor bezoekers gemakkelijker om zich in het project in te leven.

 

Presentatie

Alvorens bezoekers daadwerkelijk door de deur stappen, vormen ze zich via de centrale webpagina van het evenement een beeld van de woning. Dat bepaalt, samen met de locatie, welke projecten ze uiteindelijk wel of niet bezoeken. Velen zullen tijdens de openhuizendag zelfs helemaal de baan niet op gaan, maar beperken zich - ten tijde van corona meer dan ooit - tot een digitaal bezoek. De online presentatie van het project is dan ook van essentieel belang.

 

Het is de moeite waard om te investeren in mooie, professionele foto’s en eventueel zelfs video’s van het project, maar vergeet zeker ook het belang van woorden niet. Geef het project een sprekende en representatieve titel mee, zodat bezoekers meteen een idee krijgen waar het voor staat. Trek die lijn vervolgens door in de projectbeschrijving, en hou er rekening mee dat de meeste bouwheren maar weinig boodschap hebben aan een complex architecturaal jargon. Stem uw taal met andere woorden af op uw publiek. Zorg uiteraard dat alle praktische informatie, inclusief uw eigen contactgegevens, correct zijn.

Aankondiging

Hoe beter u uw deelname aan het evenement kenbaar maakt, hoe meer bezoekers u kan verwachten. De organisatoren reiken daarvoor doorgaans verschillende tools aan, met naast de webpagina bijvoorbeeld online uitnodigingen, maar het is goed om het heft hier ook in eigen handen te nemen. Kondig uw deelname zeker aan op uw eigen website en social media kanalen en plaats bijvoorbeeld een banner in uw e-mailhandtekening. Benut waar mogelijk het netwerk van familie, vrienden, kennissen, bouwpartners en voormalige klanten.

 

Door een eigen uitnodiging te ontwerpen en uit te sturen - zij het digitaal, zij het fysiek - toont u niet alleen uw betrokkenheid bij zowel het evenement als uw cliënteel, maar legt u de focus ook meer uitdrukkelijk op uw eigen project. Of maak een persbericht op met een korte toelichting over het project en een selectie kwalitatief beeldmateriaal en bezorg het aan de lokale pers. Pikken zij het op, dan wordt uw bereik meteen heel wat breder. En wie weet sijpelt het zo wel door naar het nationale niveau?

Tijdens het evenement

Wees aanwezig

Tijdens het evenement zelf is uw aanwezigheid een absolute must. Verwacht u veel bezoekers of neemt u deel met meerdere projecten? Engageer uw medewerkers zodat dat er op elke locatie voldoende mensen aanwezig zijn om het project toe te lichten. Zorg er uiteraard voor dat zij het project door en door kennen, zodat ze gepast op de vragen van bezoekers kunnen antwoorden. Wacht echter niet tot iemand uw aanspreekt, maar spreek bezoekers proactief aan en vertel hen spontaan het verhaal achter de woning. Dit is de uitgelezen kans om potentiële bouwers in te lichten over hoe een project tot stand komt, welke beslissingen er genomen (moeten) worden, welke zaken roet in het eten kunnen gooien, waar de taken en verantwoordelijkheden van de architect beginnen en eindigen, enzovoort.

 

Engageer bij voorkeur ook de bouwheer om zijn kant van het verhaal en zijn ervaringen toe te lichten.

 

Laat iets na

Geef bezoekers tijdens en na het evenement iets tastbaars mee. Een mooie flyer of brochure met enkele sprekende beelden en beknopte informatie over het project geeft een houvast tijdens de rondleiding en fungeert achteraf als een handige reminder. Voorzie eventueel zelfs wat ruimte om notities te nemen, zodat bezoekers hun ervaringen, vragen of bijkomende informatie meteen kunnen noteren.

 

Naamkaartjes met de actuele contactgegevens van uw bureau mogen uiteraard niet ontbreken.

Na het evenement

Meer dan één dag

De meeste evenementen voorzien in één bezoekdag, maar niets weerhoudt u ervan om dat uit te breiden. Is de bouwheer het ermee eens, dan kan u op eigen initiatief bijvoorbeeld gerust een tweede bezoekdag inlassen. Op die manier geeft u potentiële bezoekers een extra kans om de woning te bezichtigen en kan u zorgen voor een betere spreiding.

 

Daarnaast zijn er vandaag ook verschillende mogelijkheden om het evenement via digitale weg te verlengen. Zo laten organisatoren je bijvoorbeeld toe om een digitale rondleiding te publiceren, of kan je je eigen social media kanalen inzetten om zowel tijdens als na het evenement filmpjes, foto’s en getuigenissen te delen.

 

De lange termijn

Beschouw een openhuizendag zoveel mogelijk als een investering op lange termijn. Het is dé kans om een connectie te leggen met potentiële klanten, maar dat betekent niet dat je een week na het evenement plots twintig aanvragen in je mailbox zal hebben zitten. Sommige bezoekers bouwen pas vijf of tien jaar na hun eerste bezoek een woning, anderen helemaal nooit, maar krijgen van vrienden of familie misschien wel de vraag of ze geen goede architect kennen. Op termijn zijn het allemaal waardevolle contacten.

 

Bovendien zijn het niet alleen bouwheren die tijdens een openhuizendag aangesproken worden. Ook collega’s, architectuurstudenten, bouwpartners en misschien zelfs lokale overheden brengen tijdens deze evenement graag een bezoek. Met oog op uw zoektocht naar stagiaires en personeel of de uitbouw van uw professionele netwerk loont het om ook die contacten via deze weg te onderhouden.

Getuigenissen

 

“Basis om een gesprek aan te gaan”

Peter Van Impe, AST77

“Als beginnend architect beschouw je zo’n openhuizendagen als een manier om bekendheid te verwerven, om de filosofie en de naam van het kantoor (lokaal) kenbaar te maken. Nadien evolueerde het naar een zekere vorm van klantenwerving, om sinds een aantal jaar te culmineren in de basis voor een maatschappelijk gesprek over architectuur. Meer dan ooit is het vandaag belangrijk dat bouwheren, maar ook het publiek in het algemeen, juiste informatie meekrijgen over architectuur, wat architecten doen en het waarom van bepaalde beslissingen. Dat kan je tijdens zo’n toonmoment perfect uit de doeken doen.”

 

Deelnemende projecten kiest Van Impe bijgevolg niet omwille van hun stijl of initiële aantrekkingskracht; wel vanwege de thema’s die ze aankaarten. “Het project vormt voor ons de basis om een gesprek aan te gaan. Waarom bouwen we in het ene geval klein en in het andere niet? Waarom bouwen we in de stad of kiezen we voor ecologische bouwmethodes? Welke impact hebben de stedenbouwkundige voorschriften of het budget op het project gehad? Zo hebben we bijvoorbeeld eens een onafgewerkte woning van een zelfbouwer opengesteld. Voor veel bouwheren is dat immers de realiteit. Niet iedereen heeft het budget om in twee jaar tijd een piekfijne nieuwbouwwoning te realiseren, en daar mogen we gerust eerlijk over zijn.”

 

In de toekomst hoopt Van Impe de notie van maatschappelijk debat in ieder geval nog verder in dergelijke evenementen te integreren. “Hoe meer architecten en projecten zich rond een zelfde thema verenigen - zelfs wanneer ze heel verschillende visies vertegenwoordigen - hoe boeiender en leerrijker de bezoeken zullen zijn.”

 

 

“Contacten leggen én onderhouden”

Robby Delobelle, WOW Architectuur & Interieu

Dat enthousiasme is overigens geen understatement. “We hebben een passie voor ons vak en onze projecten, en dat proberen we tijdens zo’n dag optimaal aan de bezoekers over te brengen. Het heeft geen zin om als architect in een hoekje te blijven zitten tot iemand je een vraag komt stellen. Je moet de mensen meteen mee op sleeptouw nemen, een verhaal vertellen. En moeten ze toch even wachten? Dan maken we het hen zo aangenaam mogelijk, door bijvoorbeeld een glas wijn of iets lekkers aan te bieden. Dat wordt heel erg geapprecieerd.”

 

Delobelle beschouwt een openhuizendag evenwel niet als een moment van klantenwerving alleen, maar net zozeer van klantenbinding. “Sinds enkele jaren grijpen we deze evenementen aan om al onze contacten te onderhouden. We maken er een fijne dag en avond van met de bouwheer in kwestie, maar nodigen bijvoorbeeld ook voormalige klanten en onze bouwpartners uit. Die contacten zijn op de lange termijn immers even belangrijk. Voor onze eigen medewerkers, tot slot, fungeert een openhuizendag altijd een beetje als teambuildingsmoment. We scharen ons samen achter hetzelfde doel, leren elkaar en de partners eens in een andere context kennen en verbinden ons door een soort gedeelde trots.”